Poem

พ่อ

posted on 26 Nov 2010 16:22 by wanaluka in Poem

หากเปรียบโลกใบนี้เหมือนนิทาน
ซึ่งกล่าวขานเรื่องราวที่ช่างฝัน
พ่อก็เหมือนอัศวินผู้ดุดัน
ปกป้องฉันในดินแดนแสนปลอดภัย
มือของพ่ออบอุ่นเหมือนเตาผิง
มีไหล่หนาให้อิงยามหลับใหล
สองฝ่าเท้านำทางให้ก้าวไป
เสียงทุ้มไซร้ปัดทุกข์ให้บางเบา
อยากจะวาดหน้าพ่อบนฟ้ากว้าง
ไม่เว้นว่างมองหน้าพ่ออันหล่อเหลา
ชายหมื่นแสนไม่ดีพอเท่าพ่อเรา
รักของเขาเปี่ยมล้นจนนิรันดร์